Wie is Ons?

V = Volk. Ons is 'n inisiatief wat streef na die welsyn van die Afrikaans Sprekende Volk wat Ekonomiese Bemagtiging en Vryheid begeer asook Self Beskikking en Dewolusie / Onafhanklikheid.

Ons dien die Volk as 'n geheel maar ook spesifiek die volgende:

  • Slagoffers van die onwettige "BEE" en "Affirmative Action" wette van die Rep. van Suid Afrika (RSA).
  • Afrikaans sprekende Volk waarookal in die land of wereld hulle hulself bevind wat 'n westerse lewenswyse van vooruitgang, morele waardes en standaarde nastreef.
  • Dit is tyd vir ons eie Ekonomiese Bemagtiging sodat ons ons mense kan ondersteun en besorg deur ons eie vernuf, koop en verkoops krag, kennis, ondervinding, ens. vir ons eie voordeel, asook die vir wie on sorg, kan aanwend.
  • Ons bevorder die ondersoeking van self beskikking en onafhanklikheid en verwelkom enige aaneemende groupe om by te slyt en van ons gebruik te maak. Ons sal n' afsonderlike afdeling opstel vie elke gebied of groep wat self beskikking begeer en wat hulle mense en mark bymekaar wil kry en groeie.
  • Ons is 'n trotse deel van die Inspan netwerk.


Ons is Volk.
Ons is Trots.
Ons is Legio!