Privaatheids Beleid

Ons neem die privaatheid van U ons gerbruiker erntstig op.

Jou privaatheid is vir ons baie belangrik. Gevolglik het ons hierdie beleid ten einde vir jou om te verstaan hoe ons die versamel, gebruik, en openbaar en gebruik maak van persoonlike inligting daastel. Die volgende beskryf ons privaatheid beleid.

  • Voor of ten tyde van die inset van persoonlike inligting, sal ons die doel identifiseer waarvoor inligting versamel word.
  • Ons versamel en gebruik persoonlike inligting uitsluitlik met die doel van die vervulling van daardie doeleindes wat deur ons gestel is, en nie vir ander doeleindes is nie, tensy ons die toestemming van die betrokke individu.
  • Ons sal slegs persoonlike inligting behou so lank as wat nodig is vir die vervulling van daardie doeleindes.
  • Ons sal persoonlike inligting versamel deur wettige en billike wyse en, waar toepaslik, met die wete of toestemming van die betrokke individu.
  • Persoonlike data moet relevant tot die doel waarvoor dit gebruik gaan word, wees, en, in die mate wat nodig is vir daardie doeleindes, moet akkuraat, volledig en tot op datum wees.
  • Ons sal persoonlike inligting beskerm deur redelike sekuriteits beskerming metodes teen die verlies of diefstal, sowel as ongemagtigde toegang, bekendmaking, kopiĆ«ring, gebruik of verandering van inligting.
  • Ons sal geredelik beskikbaar wees om kliĆ«nte intelig oor ons beleid en praktyke wat verband hou met die bestuur van hul persoonlike inligting.

Ons is daartoe verbind om ons besigheid te bedryf in ooreenstemming met hierdie beginsels ten einde te verseker dat die vertroulikheid van persoonlike inligting beskerm word en in stand behou.